Användarvillkor

Läs dessa villkor för tjänsten ("villkor", "villkor för tjänsten") noga innan du använder webbplatser, appar eller andra tjänster ("tjänsterna") som drivs av Allergomat AB ("oss", "vi", "vår").

Vi erbjuder dig tjänster som regleras av de villkor som finns angivna längre ner i detta dokument. Varje gång du använder tjänsterna accepterar du följande villkor. Det är därför som vi ber dig att läsa dem noga.

Ansvar

Vi levererar smarta tjänster och råd som hjälper dig att upptäcka och undvika allergener i livsmedelsprodukter. Vi har sett till att tjänsterna är rimligt tillförlitliga och de förbättras ständigt baserat på våra granskningar och återkoppling från användare. Misstag kan dock förekomma. Det är ditt eget ansvar att vara försiktig och dubbelkolla den information vi ger dig om det finns risk för skada på dig eller någon annan. Vi uppmanar dig också att rapportera problem, misstag och förbättringar till oss.

Integritetspolicy

Innan du fortsätter att använda tjänsterna uppmanar vi dig att läsa vår <a href="/privacy/sv">integritetspolicy</a> gällande vår insamling av användarinformation. Det hjälper dig att förstå våra rutiner på ett bättre sätt.

Upphovsrätt

Innehåll som publiceras med tjänsterna (digitala nerladdningar, bilder, texter, grafik, logotyper) tillhör Allergomat AB och/eller dess skapare, och skyddas av internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av allt innehåll som finns i tjänsterna tillhör Allergomat AB exklusivt.

Kommunikationer

All kommunikation med oss sker elektroniskt. Varje gång du skickar ett e-mejl till oss eller använder tjänsterna, betraktas det som att du kommunicerar med oss. Du accepterar härmed att ta emot meddelanden från oss.

Gällande lag

Genom att använda tjänsterna accepterar du att lagarna i Sverige, utan att ta hänsyn till lagvalsprinciper, kommer att reglera dessa tjänstevillkor, eller en tvist av något slag som kan uppkomma mellan dig och oss eller våra samarbetspartners och medarbetare.

Tvister

En eventuell tvist som på något sätt relaterar till din användning av tjänsterna ska lösas av en domstol i Sverige och du accepterar sådana domstolars exklusiva behörighet och placering.

Kommentarer, granskningar och e-mejl

Besökare får publicera innehåll så länge det inte är oanständigt, olagligt, förtal, hot, intrång i immateriella egendomsrättigheter, intrång i privatlivet eller på något sätt orsakar skada för en tredje part. Innehåll måste vara fritt från skadliga programvirus, politiska kampanjer och kommersiell reklam.

Vi förbehåller oss alla rättigheter (men inte åtagandet) att ta bort och/eller redigera sådant innehåll. När du publicerar ditt innehåll beviljar du Allergomat AB en icke-exklusiv, royaltyfri och oåterkallelig rätt att använda, återskapa, publicera och modifiera sådant innehåll över hela världen i valfritt medium.

Licens och webbplatsåtkomst

Vi beviljar dig en begränsad licens att komma åt och använda tjänsterna på ett personligt plan. Du får inte ladda ner eller ändra deras innehåll. Detta får endast göras efter ett skriftligt medgivande från oss.

Användarkonto

Om du äger ett konto för tjänsterna är du ensamt ansvarig för att hålla dina privata användaruppgifter konfidentiella (användarnamn och lösenord). Du är ansvarig för all aktivitet som sker med ditt konto och ditt lösenord.

Vi förbehåller oss alla rättigheter att avsluta konton, redigera eller ta bort innehåll och annullera beställningar efter eget gottfinnande.