Integritetspolicy

Personuppgifter betyder all information som kan användas för att identifiera dig, eller för att kontakta dig via Internet eller på annat sätt.

Vi försöker alltid samla in så lite personuppgifter som möjligt, eller inga personuppgifter alls. När vi samlar in personuppgifter gör vi det i det enda syftet för att kunna erbjuda dig en bra tjänst.

Vi tar din rätt till ett privatliv på största allvar när du använder våra webbplatser, våra mobilappar, våra sidor på sociala nätverk, onlineformulär och närhelst du kommunicerar elektroniskt med oss (våra "Digitala tjänster"). Det är därför som vi tagit fram denna sekretesspolicy för att förklara hur vi samlar in, förvarar, använder och bearbetar de personuppgifter du delar med oss via våra digitala tjänster.

Läs denna sekretesspolicy noga eftersom den innehåller viktig information om vilka vi är samt hur och varför vi samlar in, förvarar, använder och delar dina personuppgifter. Den förklarar också dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter samt hur du kontaktas oss eller relevanta tillsynsmyndigheter i händelse av att du skulle ha ett klagomål. Om du inte accepterar denna sekretesspolicy ska du inte använda våra digitala tjänster.

"Vi", "oss" och "vår" hänvisar till företaget Allergomat AB.

Vi är den som kontrollerar informationen när dina personuppgifter bearbetas i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy, vilket innefattar alla personuppgifter du skickar till oss.

Vilka personuppgifter samlar vi ihop om dig och hur samlar vi in dem?

Under din samverkan med våra tjänster kan vi samla in och använda följande personuppgifter:

• e-postadress

• faktureringsinformation, transaktions- och betalkortsinformation

• information om på vilket sätt du använder våra tjänster

• svar på undersökningar, tävlingar och erbjudanden

Vilka typer och vilken mängd av information som samlas in för ovan nämnda funktioner och tjänster kan uppdateras och variera beroende på Allergomat AB:s aktiviteter. Vi samlar in alla personuppgifter direkt från dig och vi använder inga externa informationskällor, cookies eller andra spårningstekniker.

I vilket syfte använder vi dina personuppgifter och baserat på vilken juridisk grund?

Enligt dataskyddslagen får vi endast använda dina personuppgifter om vi har en rimlig orsak att göra det. t.ex:

• för att efterleva juridiska och lagstadgade skyldigheter

• svara på din beställning av tjänst eller för att fullfölja ett kontrakt

• skicka dig information om transaktioner eller administration

• eftersom det också är vårt genuina intresse att betjäna dig på ett bättre sätt

• för att besvara en förfrågan eller en kommentar från dig

Vad händer om du inte vill lämna dina personuppgifter?

Om du väljer att inte skicka in några personuppgifter när du uppmanas att göra det, kan det hända att du inte kommer att kunna delta i vissa aktiviteter eller använda personligt anpassade funktioner. De digitala tjänsterna och specialerbjudanden kanske också blir begränsade. Om du t.ex. vägrar att dela din e-postadress kommer du inte att kunna få våra nyhetsbrev eller på annat sätt registrera dig i våra digitala tjänster. För att bara bläddra igenom våra digitala tjänster och lära dig mer om oss och våra produkter behöver du dock inte överlämna dina personuppgifter till oss. Vi kommer hur som helst alltid att informera dig om vilka personuppgifter som är nödvändiga för att kunna använda en tjänst.

Vem visar vi upp dina personuppgifter för och varför?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon utanför Allergomat AB.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar de personuppgifter du skickar till oss via våra digitala tjänster i våra databaser så länge som ditt konto är aktivt, så länge som kontraktet med dig gäller, eller efter behov för att förse dig med de tjänster du beställt eller för att svara på frågor eller lösa problem, samt för att erbjuda förbättrade och nya tjänster. Vi kan också spara dina personuppgifter i enlighet med vår interna rutin för att efterleva våra juridiska och lagstadgade åtaganden, för att lösa tvister och för att genomdriva våra avtal.

Vi kan därför spara dina personuppgifter efter att du slutat använda våra tjänster eller våra digitala tjänster i enlighet med lagstadgad begränsningsperiod.

Hur håller vi dina personuppgifter säkra?

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter, som samlats in från denna webbplats och/eller våra appar, inklusive känsliga personuppgifter, konfidentiella och säkra. Dessa åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till: (i) att lagra dina personuppgifter i säkra driftsmiljöer som inte är tillgängliga för allmänheten och som endast är åtkomliga för auktoriserad personal.

Om vi misstänker ett datasäkerhetsbrott kommer vi att meddela dig.

Vilka är dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter?

• Om dina personuppgifter bearbetas med ditt medgivande kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande, utan inverkan på bearbetningens laglighet baserat på samtycke innan det återkallats.

• Du kan begära åtkomst till dina personuppgifter.

• Du kan begära att dina personuppgifter korrigeras om de är felaktiga, ofullständiga eller för gamla.

• Du kan begära att dina personuppgifter raderas (i) om dina personuppgifter inte längre behövs för att hantera informationsbehandlingen, (ii) om du dragit tillbaka ditt medgivande om informationsbehandling baserat exklusivt på sådant medgivande, (iii) om du motsatte dig informationsbehandlingen, (iv) om behandlingen av personuppgifterna är olaglig, (v) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla gällande juridiska skyldigheter.

• Du kan begära att bearbetningen begränsas (i) om dina personuppgifters riktighet ifrågasätts så att vi kan kontrollera sådan riktighet, (ii) om du vill begränsa dina personuppgifter istället för att radera dem trots det faktum att bearbetningen är olaglig, (iii) om du vill att vi sparar dina personuppgifter eftersom du behöver dem för att försvara dig i en rättstvist, (iv) om du nekat bearbetningen men vi genomför en verifiering för att kontrollera om det finns legitim grund för sådan bearbetning, vilket kan gälla före dina egna rättigheter (v) om informationsbehandlingen baseras på vårt legitima intresse.

• Du kan begära överföring av de personuppgifter du gett oss, i synnerhet om bearbetningen av dina personuppgifter baseras på ditt medgivande eller för genomdrivandet av ett kontrakt.

• Du har alltid alternativet att inte dela några av dina personuppgifter med oss. Om du väljer detta alternativ kan du bli begränsad i dina aktiviteter och de funktioner vi kan erbjuda dig.

• Du har rätt att neka oss att bearbeta dina personuppgifter.

• Du har också rätt att lämna allmänna eller specifika instruktioner om hur dina personuppgifter får bearbetas och användas enligt denna sekretesspolicy efter din död.

Hur behandlar vi barns information?

Våra digitala tjänster är inte avsedda för barn som inte är myndiga (”minderåriga”), så vi samlar inte avsiktligen in personuppgifter från minderåriga. Om minderåriga skulle använda våra tjänster behandlas personuppgifterna lika försiktigt som alla andra enligt vad som beskrivs i denna policy

Hur kan du kontakta oss eller relevant tillsynsmyndighet?

Om du har frågor, klagomål eller kommentarer gällande denna sekretesspolicy eller våra rutiner för insamling av information, vänligen kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

Vi hoppas vi kan lösa alla frågor eller bekymmer du eventuellt kan ha om användningen av din information. Du har också rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten i EU där du arbetar, normalt sett bor, eller där någon påstådd överträdelse av dataskyddslagar inträffat.